Piráti označili na svých stránkách jako hoax (falešnou zprávu) pravdivý výrok k migraci. Jejich koordinátorem je nedávný koordinátor neziskové organizace Demagog.cz, která má uvádět na pravou míru výroky politiků. Souvisí to?

Pavel Buršík je na svém facebookovém profilu v současnosti veden jako krajský koordinátor Pirátů v Praze. Dne 26.5.2020 zve mladé příznivce: „Stavte se za mnou do práce a pokecejte s místopředsedou Sněmovny Vojtou Pikalem.“ (zdroj: https://www.facebook.com/p.bursik). Ten samý Pavel Buršík byl do března 2020 koordinátorem společnosti Demagog. z.s., jejíž činností je nezávislé „ověřování faktických tvrzení politické elity“.

Na svých stránkách o sobě Demagog.cz tvrdí: Demagog.cz je neziskovým a dobrovolnickým sdružením lidí, není spjat s žádným politickým subjektem a ve svých aktivitách postupuje podle jasně veřejně dostupné metodologie s důrazem na standardy žurnalistické práce (viz Etický kodex).(zdroj: https://demagog.cz/stranka/o-nas)

Uvnitř spolku však existovaly k práci Pavla Buršíka výhrady. Napadáno bylo zvláště slovíčkaření, označování jako nepravdy jakéhokoliv výroku kvůli nepatrné nepřesnosti, která nemá vliv na celkový výrok, posuzování pravdy ve sporných případech a nedostatečná objektivita: „Dle některých samotných fanoušků Demagogu se někteří politici hodnotili velmi přísně a někteří nikoliv. Příkladem může být předseda KDU-ČSL, který řekl, že „neví, proč by měly děti poslance jezdit z Heřmanova Městce do Chrudimi za dvě nebo tři koruny“, což bylo Demagogem označeno jako nepravda. Zdůvodnil to tím, že jízdné stojí čtyři koruny.“ (zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-funguje-overovani-pravdy-Pracovnik-odhaluje-podivne-praktiky-na-serveru-Demagog-593221). Nechávám na milém čtenáři, zda je tato kritika z řad zaměstnanců Demagog.cz správná a doporučuji prolustrovat jednotlivá hodnocení. Za sebe mohu říci, že co se týká rozporuplnosti a slovíčkaření, je nutné s uvedenou kritikou často souhlasit.

Zaměřme se však na jedno tvrzení naprosto zásadní pro ovlivňování členů Pirátské strany i jejich voličů. Moje otevřená výzva společnosti Demagog.cz zní: OVĚŘTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ VÝROK PIRÁTSKÉ STRANY uveřejněný na webových stránkách Pirátů:

„HOAX“ (neboli nepravdivá zpráva dle tvrzení Pirátů):

„Piráti jako jediní jednohlasně schválili legalizaci pašování migrantů, zavedení kvót pro migranty a otevření přístavů pro lodě neziskovek s migranty.“

K výše uvedené zprávě za sebe uvádím, že Evropský parlament 21. října 2019 hlasoval o usnesení, které požaduje, aby Evropská komise a členské země EU více pomáhaly pašerákům lidí, kteří vozí do Evropy nelegální migranty z Afriky. Usnesení se týkalo i otevření přístavů pro příjem lodí s migranty z Afriky, evakuaci detenčních zařízení v Libyi a přesunutí tam umístěných migrantů do EU a pro aktivní přerozdělování do dalších států EU. Jediní čeští europoslanci, kteří hlasovali pro podporu nezákonné migrace jsou prokazatelně Piráti (zdroj: https://ivanpicek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=733476). S tímto výkladem osobně po ověření na stránkách Evropského parlamentu souhlasím, a proto považuji označení výše citovaného výroku Pirátskou stranou jako hoaxu za NEPRAVDIVÉ.

Text celého usnesení Evropského parlamentu:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0154_CS.html

Výtah z usnesení:

9. vyzývá členské státy, aby své přístavy nechávaly otevřené pro plavidla nevládních organizací;

12. vyzývá členské státy, aby urychleně evakuovaly detenční zařízení v Libyi a přesunuly migranty jinam, a to i do EU;

15. vyzývá Radu, aby urychleně předložila svůj postoj k mechanismu spravedlivého a udržitelného přerozdělování lidí, kteří byli zachráněni na moři nebo se do EU dostali bez pomoci, a aby se jakožto spolunormotvůrce zapojila do jednání s Parlamentem; vítá výsledek maltské ministerské schůzky týkající se vytváření předvídatelnějšího a účinnějšího dočasného mechanismu solidarity;

Opět však nechávám na laskavém čtenáři, aby si udělal názor sám (s dovolením Demagogu.cz), alespoň do uvedení na pravou míru příslušným spolkem.

Níže již jen kopíruji tvrzení (pravdivé? nepravdivé?) Pirátské strany z jejich webových stránek:

Piráti v Evropském parlamentu nehlasovali pro legalizaci pašování migrantů ani zavedení kvót.

HOAX:

„Piráti jako jediní jednohlasně schválili legalizaci pašování migrantů, zavedení kvót pro migranty a otevření přístavů pro lodě neziskovek s migranty.“

JAK TO JE:

Pirátští europoslanci podpořili usnesení Evropského parlamentu „Pátrání a záchrana ve Středozemním moři“. Zásahy na moři se staly politickou otázkou a řada států zavedla praktiky odporující jejich povinnostem při zajištění pátracích a záchranných akcí, které se přitom vůbec nemusí týkat migrantů, ale ohrožují životy všech lidí v nesnázích. V celém usnesení není jediná zmínka o zavedení povinných migračních kvót. Vyzývá k dodržování platných právních předpisů s cílem zajistit, aby humanitární pomoc nebyla kriminalizována. Dle usnesení by se měly zřídit bezpečné a legální migrační cesty. To neznamená otevření hranic, či vytvoření otevřené migrační cesty a koridoru pro všechny, ale zabránění právě nelegálním cestám. Legální cestu představuje azyl nebo modrá karta, tedy povolení k pobytu a zaměstnání. https://www.pirati.cz/hoax/#migrace

(konec citace z webové stránky Pirátů)

Závěrem lze konstatovat, že Pavel Buršík byl jako koordinátor kritizován za neobjektivní označování pravdy/nepravdy ve společnosti Demagog.cz. Tento Pavel Buršík je nyní koordinátorem Pirátů. O „pirátském“ označování pravdy/nepravdy (hoax/ne-hoax) si udělejte názor sami. Demagog.cz k tomu opravdu nepotřebujete.

Zdroj: https://kristofikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752735