SLUŽBY V MEZINÁRODNÍM ZDANĚNÍ

  • Zdanění dle smluv o zamezení dvojího zdanění a národní legislativy
  • Vyřízení žádostí o daňový domicil
  • Sociální a zdravotní pojištění dle práva Evropské unie a bilaterálních smluv