ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SERVIS

  • Zakládání společností
  • Vyřizování živnostenských oprávnění
  • Registrace včetně oznámení změn v registračních údajích na finančním úřadu
  • Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd
  • Daňová optimalizace
  • Zasílání všech daňových přiznání, vyúčtování, hlášení a žádostí na finanční úřad
  • Jakákoliv další komunikace s finančními úřady