Svěřenecký fond z pohledu daně z příjmů

Mnozí z nás se zamýšlejí nad otázkou, jak naložit se svým majetkem, jak to zařídit, aby byl pracně nabytý majetek více chráněn a plody z majetku mohly připadnout v budoucnosti přesně té osobě a v té míře, kterou my sami zvolíme. Jednou z možností je založení svěřeneckého fondu.

Daňová problematika převodu obchodního podílu v s.r.o. u fyzických osob

Převod obchodního podílu v s.r.o., ať již úplatný či bezúplatný, umožňuje zákon o obchodních korporacích. Z právního hlediska je prodej, darování či dědění podílu běžnou praxí.  Další otázkou už je daňové hledisko. Jak je to se zdaněním prodeje obchodního podílu u fyzických osob? Kdy je prodej podílu osvobozen od daně z příjmu? Vyplatí se pořídit podíl v s.r.o. z obchodního […]

Novela daňového řádu prolomila profesní mlčenlivost

Rozšíření informační povinnosti daňových poradců, účetních, advokátů a dalších osob dle novely daňového řádu  Dne 5.6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu, která ukládá nové informační povinnosti vůči správci daně.  Úpravou § 57 odst. 3 došlo k rozšíření informační povinnosti vůči správcům daně pro banky a další finanční instituce a dále vložením nového § 57a se stanovuje […]