Otevřená výzva pro Demagog.cz: Hoax nebo pravda? Informace o migraci jsou důležité.

Piráti označili na svých stránkách jako hoax (falešnou zprávu) pravdivý výrok k migraci. Jejich koordinátorem je nedávný koordinátor neziskové organizace Demagog.cz, která má uvádět na pravou míru výroky politiků. Souvisí to? Pavel Buršík je na svém facebookovém profilu v současnosti veden jako krajský koordinátor Pirátů v Praze. Dne 26.5.2020 zve mladé příznivce: „Stavte se za mnou do práce […]

Piráti nejsou jen IT a tráva.

​Hrozba rozšíření ultrapravicových směrů nepochází z české politické scény, jak se snaží některé levicově smýšlející strany prezentovat, ale z budoucích obyvatel Evropy. Otázkou také je, jestli lze dostatečně přesně odlišit krajní levici od krajní pravice. Definice ultra levice a ultra pravice Z definice krajní pravice vyplývá, že se jedná o směr inklinující k autoritářství, krajnímu nacionalismu a šovinismu, etnocentrismu […]

Svěřenecký fond z pohledu daně z příjmů

Mnozí z nás se zamýšlejí nad otázkou, jak naložit se svým majetkem, jak to zařídit, aby byl pracně nabytý majetek více chráněn a plody z majetku mohly připadnout v budoucnosti přesně té osobě a v té míře, kterou my sami zvolíme. Jednou z možností je založení svěřeneckého fondu.

Daňová problematika převodu obchodního podílu v s.r.o. u fyzických osob

Převod obchodního podílu v s.r.o., ať již úplatný či bezúplatný, umožňuje zákon o obchodních korporacích. Z právního hlediska je prodej, darování či dědění podílu běžnou praxí.  Další otázkou už je daňové hledisko. Jak je to se zdaněním prodeje obchodního podílu u fyzických osob? Kdy je prodej podílu osvobozen od daně z příjmu? Vyplatí se pořídit podíl v s.r.o. z obchodního […]

Novela daňového řádu prolomila profesní mlčenlivost

Rozšíření informační povinnosti daňových poradců, účetních, advokátů a dalších osob dle novely daňového řádu  Dne 5.6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu, která ukládá nové informační povinnosti vůči správci daně.  Úpravou § 57 odst. 3 došlo k rozšíření informační povinnosti vůči správcům daně pro banky a další finanční instituce a dále vložením nového § 57a se stanovuje […]

Následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu

1.1 Následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu Následky porušení povinností při správě daní se nachází v ucelené čtvrté části zákona. Podle důvodové zprávy jsou zde obsažena především ustanovení týkající se deliktního jednání daňového charakteru. Do této první skupiny je zahrnut úrok, jako sankční opatření za pozdní úhradu a dále, v rovině tvrzení, penále z rozdílu […]

Rozlišení pracovněprávního vztahu a práce dle živnostenského oprávnění

Pro většinu právnických i fyzických osob je výhodnější fakturace od osoby samostatně výdělečně činné než platba odvodů souvisejících s odměnou zaměstnance. Takové služby však mohou být klasifikovány jako zastřený pracovně právní vztah. Z důvodů možných postihů zaměstnavatele i pracovníka, který práci vykonává, je důležité dodržovat platnou legislativu včetně důsledného rozlišování mezi závislou činností a prací na živnostenský […]

Metodika stanovení základu daně u neziskových společností (ÚSC, PO)

Stanovení základu daně u neziskových společností (ÚSC, PO) 1) přesně určíme náplň hlavní a doplňkové činnosti dle zakládajících listin, zřizovacích listin, stanov. V případě výhodnosti z daňového hlediska možno zvážit přeřazení, změnu specifikace činností.      2) evidujeme příjmy z doplňkové činnosti, pronájmu, reklam. K těmto příjmům přiřadíme náklady přímé, dle odborného odhadu režijní náklady, odpisy, mzdy. Zvlášť je nutné […]

Vliv právních zásad na úspěch v daňovém řízení

Základní principy činnosti ve veřejné správě v kontextu ústavních principů Základní právní principy jsou esenciální součástí každého právního řádu v demokratickém státě. Dá se říci, že právní zásady převyšují, jsou nadřazené ostatním zákonným ustanovením. Jejich vliv na úspěch v daňovém řízení tedy může být zásadní. V tomto článku se budu věnovat podrobněji jednotlivým ústavním principům i dalším právním zásadám  […]